Overslaan naar hoofdinhoud Ga naar de voettekst

Tekstbureau Annette Jonkhoff

Tekstbureau Annette Jonkhoff is van oorsprong specialist in schriftelijke communicatie. Schrijven vormt nog steeds een belangrijk ingrediënt van mijn werk. Met een grote variatie in uitingsvormen en voor een breed scala aan opdrachtgevers. Maar met vergelijkbare kenmerken:
(vaak) complexe informatie vertalen in begrijpelijke taal.

Soms letterlijk, zodat de doelgroep snapt waar het over gaat en wat eventuele gevolgen zijn. Met een zakelijke of meer informele toonzetting, al naar gelang de doelgroep. Soms figuurlijk, door ambities en beleid te helpen vertalen in aansprekende acties en praktische projecten.

De essentie van mijn werk draait om informatie en verbindingen leggen die constructieve samenwerking mogelijk maken. Ik doe dat voor ondernemers, overheden en vaak daar waar bedrijfsleven en overheid elkaar raken. Samen met een groot netwerk aan enthousiaste professionals.

Perspectief zien en perspectief bieden, dat maakt voor iedereen de horizon een stuk mooier en de resultaten zichtbaar en tastbaar.

Kennismaken? Wees welkom!

Het Paleis in Groningen

Ik mag werken in Het Paleis in het Ebbingekwartier in Groningen, het voormalige scheikundelab van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanachter mijn bureau heb ik een prachtig uitzicht op de Martinitoren en nét nog het randje van het Forum. Kom maar ’s langs!

Langestraat 184
9712 MH
Groningen

M 06 – 52 41 70 44
E info@annettejonkhoff.nl

Ik ben tekstschrijver

Ik schrijf teksten die fris zijn en gelezen worden. Met een zakelijke of meer informele toonzetting, al naar gelang de doelgroep.

Communicatie start met goede informatie!

Dat je elkaar begrijpt, daar begint communicatie mee. Tekst kan daarbij een uitstekend middel zijn. Maar ook andere communicatiemiddelen en kanalen kunnen relevant zijn.

Prachtige opdrachtgevers leveren prachtige projecten op.

Het leuke bij projecten is dat ik dan vaak met een groter team samenwerk. Met fotografen en vormgevers bijvoorbeeld of met enthousiaste vrijwilligers.

Zullen we eens verder praten?